Ceny Transferowe

Co to jest cena transferowa?

Cena transferowa lub też inaczej nazywane cena transakcyjna, to cena stosowana w przypadku, gdy towary lub usługi są sprzedawane między podmiotami powiązanymi. Szczególnym przypadkiem są podmioty w jednej grupie kapitałowej.

Ceny transferowe to jeden z najtrudniejszych aspektów administrowania podatkiem. Termin „ceny transferowe” jest ogólnie używany do opisania ceny, po której towary lub usługi są przekazywane między podmiotami w przedsiębiorstwie międzynarodowym (MNE). Ceny transferowe można wykorzystać do obniżenia zobowiązań podatkowych MNE, ale można je również wykorzystać do uniknięcia podatków, przenosząc zysk z krajów o wysokich podatkach do krajów o niskich podatkach.

Cena transferowa składnika wartości niematerialnych (takiego jak wiedza) jest zasadniczo oparta na jego wkładzie w dochód odbiorcy. Na przykład, jeśli spółka zależna przekazuje wiedzę, która generuje 1 milion dolarów przychodu dla jej firmy macierzystej, może pobrać 1 milion za tę wiedzę.

Ceny transferowe – funkcje

Funkcja podziału dochodu

Podmioty powiązane ze sobą, ustalając ceny transferowe, mają pewien margines swobody, który wpływa na planowanie podatkowe, co w konsekwencji wpływa na wysokość dochodu do opodatkowania.

Funkcja sterowania

Jest to wykonywanie czynności kontrolnych, planowania oraz koordynacji, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ceny transferowe i podatki

Stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych, może znacząco wpłynąć na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw, szczególnie gdy członkami grupy są przedsiębiorstwa z krajów o różnorodnych systemach podatkowych.

Aby ograniczyć ryzyko przerzucania dochodów za pomocą cen transferowych, państwa nakładające wysokie zobowiązania podatkowe wprowadziły do swoich systemów uregulowania nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek ustalania cen transferowych na poziomie zgodnym z cenami rynkowymi.

W większości krajów należących do OECD, przedsiębiorstwa są zobowiązane przygotowywać specjalną dokumentację, udowadniającą zgodność danej ceny transferowej z cenami rynkowymi.

Dokumentacja Cen Transferowych

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadza nowe progi w przypadku, których powstaje obowiązek sporządzania cen transferowych. Często w nomenklaturze możesz spotkać się ze sformułowaniem „limity cen transferowych 2021”:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji

W przypadku przekroczenia powyższych limitów należy wprowadzić dokumentację cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych ta powinna zawierać:

 • opis transakcji zawierający analizę funkcji, ryzyk i aktywów,
 • opis podmiotu powiązanego,
 • analizę cen transferowych, w tym:
  • analizę porównawczą, czyli analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji z nimi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi porównywalnymi do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych,
  • analizę zgodności, analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana w porównaniu z warunkami w przypadku podmiotów niepowiązanych,
 • informacje finansowe

Ceny Transferowy – Ustawy

Ceny Transferowe – Artykuły

 • Ceny transferowe. Podstawowe informacje o cenach transferowych

  Ceny transferowe to istotny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej. Każda firma, która zajmuje się obrotem towarami i usługami, musi znać zasady określania i stosowania cen transferowych. W artykule tym przyjrzymy się bliżej temu, czym są ceny transferowe, kiedy są stosowane, jakie są przepisy dotyczące cen transferowych, jakie korzyści są z nich płynące, jakie są zasady stosowania…

 • Ceny Tranferowe. Limity cen transferowych

  Ceny transferowe są ważnym narzędziem w procesie zarządzania biznesem i są często stosowane do określenia wartości transakcji w obrocie gospodarczym. W niniejszym poradniku poruszymy temat limitów cen transferowych i ich wpływu na biznes. Omówimy krótki przegląd cen transferowych, w jakich sytuacjach są stosowane limity cen transferowych, jakie są korzyści z posiadania limitów cen transferowych, jak…

 • Dokumentacja cen transferowych. Czym jest dokumentacja podatkowa cen transferowych?

  Dokumentacja cen transferowych stanowi ważny element świadczenia usług doradztwa biznesowego i finansowego. Jest to ważny element wsparcia dla przedsiębiorstw, które zajmują się międzynarodowymi transakcjami. Dokumentacja cen transferowych pomaga przedsiębiorstwom w obliczaniu i wyliczaniu podatków oraz w utrzymaniu transparentności w zakresie handlu międzynarodowego. W tym artykule skupimy się na tym, czym jest dokumentacja cen transferowych, jakie…

 • Powiązania kapitałowe podmiotów. Co to jest?

  Jako trenerzy biznesu, ważną częścią naszej pracy jest zrozumienie, jak powiązania kapitałowe wpływają na wyniki biznesowe. Powiązania kapitałowe to wzajemne relacje między różnymi podmiotami gospodarczymi, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności procesu decyzyjnego w celu poprawy wyników finansowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są powiązania kapitałowe, zaletom i wyzwaniom z nimi związanym oraz…

 • Korekta cen transferowych. Na czym polega i kiedy się ja stosuje?

  Korekty cen transferowych to złożony temat, z którym każdy trener biznesu powinien się zapoznać. Niezależnie od tego, czy prowadzi małą firmę, czy pracuje w dużej firmie, korekty cen transferowych mogą mieć istotny wpływ na jego pracę. Jest to proces polegający na ocenie cen transakcji między podmiotami powiązanymi ze sobą. W tym artykule poznasz podstawowe informacje…

 • Raportowanie TPR. Co to jest?

  TPR (Time, Priority and Resources) to metoda zarządzania zasobami, która umożliwia ocenę i śledzenie postępów w procesie realizacji zadań. Raportowanie TPR pozwala na tworzenie skutecznych strategii, poprawienie wydajności i zwiększenie wyników biznesowych. W niniejszym artykule omówimy co to jest TPR, jakie są korzyści z raportowania TPR, kiedy należy rozpocząć raportowanie TPR, kroki w celu rozpoczęcia…

 • Raportowanie TPR. Jakie informacje muszą być zawarte w TPR?

  Raportowanie TPR (Training Performance Report) to ważna część procesu szkoleń biznesowych. Umożliwia ono zarządzaniu kursami i programami szkoleniowymi, a także monitorowanie ich efektywności. W raporcie TPR zawarte są informacje dotyczące przychodów, wydatków, zatrudnionych, podatków, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. W tym artykule zostaną omówione wymagania dotyczące raportowania TPR oraz to, jak przygotować się do raportowania…

 • Ceny transferowe. Dokumentowanie wypłaty dywidendy.

  Dochodzenie do właściwego wyceny transferowej jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed trenerami biznesu. Ceny transferowe są szczególnie istotne, ponieważ wpływają one na obliczenia podatku dochodowego i innych opłat, a także na wypłatę dywidendy. W artykule tym przyjrzymy się bliżej temu, czym są ceny transferowe, jak je wyliczać i dokumentować wypłatę dywidendy. Przedstawimy również…

 • Praktyczne strony przygotowywania dokumentacji TP oraz związane z tym problemy.

  Przygotowanie dokumentacji TP (Training Plan) jest ważnym aspektem rekrutacji i szkolenia pracowników. Każdy trener biznesu musi mieć świadomość, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji TP oraz jakie problemy z tym związane może napotkać. W artykule omówione zostaną korzyści związane z przygotowywaniem dokumentacji TP, aktualizacja jej, wytyczne i kwestie prawne, praktyczne wskazówki, narzędzia i porady ekspertów.…

 • Kontrole w obszarze cen transferowych.

  Ceny transferowe są kluczowym elementem każdego biznesu międzynarodowego. Stanowią one przedmiot uregulowań prawnych w wielu jurysdykcjach, co ma na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania. Aby uniknąć nieprawidłowości w obszarze cen transferowych, trenerzy biznesu muszą mieć wyraźne zrozumienie zasad tego złożonego obszaru. W niniejszym artykule przedstawimy wstępną wiedzę na temat cen transferowych, w tym krótką historię ich…

 • Planowanie transakcji z uwzględnieniem zasad ustalania cen transferowych.

  Transakcje z uwzględnieniem zasad ustalania cen transferowych to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego planowania, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty. Celem tego poradnika jest przedstawienie korzyści płynących z planowania transakcji z uwzględnieniem zasad ustalania cen transferowych oraz omówienie kroków, które należy wykonać, aby z sukcesem przeprowadzić transakcję. Poradnik zostanie zakończony przykładem zastosowania zasad ustalania cen transferowych w…

 • Ceny transferowe. Ryzyka podatkowe w transakcjach wewnątrzgrupowych.

  Ceny transferowe są to ceny, które są wystawiane i płacone w transakcjach wewnątrzgrupowych. Mogą one obejmować ceny sprzedaży produktów, usług, licencji, transferu technologii lub nawet sprzedaży akcji. Ceny transferowe mają istotny wpływ na wyniki finansowe wszystkich podmiotów zaangażowanych w transakcje wewnątrzgrupowe. To właśnie dlatego ważne jest, aby wszystkie podmioty zgłębiły ryzyka podatkowe, które mogą wyniknąć…

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych

  „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych jest ważnym tematem dla trenerów biznesu. Ryzyko podatkowe jest złożonym zagadnieniem i wymaga odpowiedniego zarządzania i kontroli, aby zapewnić spójność obowiązujących przepisów podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej definicji cen transferowych i ryzyka podatkowego, a także jak prawidłowo zarządzać tym ryzykiem, aby uniknąć potencjalnych kar finansowych. Przyjrzymy…

 • Ceny transferowe jak obliczyć?

  Ceny transferowe są ważnym elementem biznesu, który może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy. Są to ceny, które przedsiębiorstwa muszą płacić, gdy świadczą usługi lub sprzedają swoje produkty. W tym artykule skupimy się na tym, jak obliczyć ceny transferowe, aby móc lepiej zarządzać ryzykiem i dochodami. Omówimy również, jakie informacje są potrzebne do określenia…

 • Jak zrozumieć i wykorzystać ceny transferowe w biznesie?

  Ceny transferowe są ważnym narzędziem dla właścicieli firm, menadżerów, księgowych i osób zajmujących się finansami. Przy ich pomocy można optymalizować koszty, lepiej planować działania i zwiększać zyski. W tym artykule przyjrzymy się bliżej cenom transferowym i omówimy, jak wykorzystać je w biznesie. Przedstawimy, jak zrozumieć i wykorzystać ceny transferowe w biznesie, od wprowadzenia do cen…

 • Jak właściwie dokonywać transakcji z wykorzystaniem cen transferowych?

  Przedsiębiorcom, menadżerom, księgowym i osobom zajmującym się finansami coraz częściej przypada obowiązek dokonywania transakcji z wykorzystaniem cen transferowych. Niniejszy poradnik ma na celu wyjaśnienie wszystkich kwestii związanych z cenami transferowymi – od ich wprowadzenia, przez korzyści i kryteria ustalania, po zasady dokumentacji i konsekwencje niewłaściwego ustalania cen transferowych. Przybliżymy również przydatne narzędzia do wspomagania ustalania…

 • Jakie są najważniejsze wytyczne dotyczące cen transferowych?

  Ceny transferowe są ważnym elementem wielu strategii biznesowych, a najważniejsze wytyczne dotyczące ich stosowania są niezbędne do prawidłowego prowadzenia firmy. W tym artykule szczegółowo omówimy, jakie są najważniejsze zasady dotyczące cen transferowych. Przeanalizujemy wpływ prawa finansowego, zarządzania ryzykiem, optymalizacji podatków, dokumentacji, wynagrodzeń oraz narzędzi i technologii na ceny transferowe. Pomoże to właścicielom firm, menadżerom, księgowym…

 • Jak przeprowadzić analizę cen transferowych?

  Analiza cen transferowych to proces, który polega na ocenie cen transakcji między podmiotami powiązanymi prawnie lub ekonomicznie. Analiza ta ma na celu określenie, czy ceny transakcji są zgodne z normalnymi cenami rynkowymi. Jest to ważne dla właścicieli firm, menadżerów, księgowych i innych osób zajmujących się finansami, aby upewnić się, że firma przestrzega zasad cen transferowych…

 • Jak zapobiegać nadużyciom związanym z cenami transferowymi?

  Ceny transferowe są często używane przez międzynarodowe firmy do poprawienia wyników finansowych. Mogą one jednak być źródłem nadużyć, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak zapobiegać nadużyciom związanym z cenami transferowymi i jak zapewnić, aby ceny transferowe były zgodne z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Przedstawimy definicję i zastosowanie cen transferowych, wyjaśnimy, dlaczego nadużycia…

 • Jak unikać podatkowych pułapek związanych z cenami transferowymi?

  Ceny transferowe to ceny, jakie firmy płacą sobie nawzajem w ramach współpracy międzynarodowej. Wielu państw na całym świecie wprowadza regulacje i ograniczenia dotyczące cen transferowych, aby zapobiec przepływowi kapitału przez granice bez uiszczania należnych podatków. Warto zatem rozumieć koncepcję cen transferowych i wiedzieć, jak unikać podatkowych pułapek z nimi związanych. Artykuł ten szczegółowo omówi temat…

 • Jak wprowadzić strategię cen transferowych w firmie?

  Ceny transferowe to obecnie jedna z najważniejszych części strategii firmy. Służą one do optymalizacji wydatków, zmniejszania podatków i zwiększania dochodów. W artykule omówimy, jak wprowadzić strategię cen transferowych w firmie. Przyjrzymy się również wytycznym krajowym i międzynarodowym, ocenimy skuteczność strategii i zastanowimy się, jak wprowadzić ją w świecie cyfrowym. Poradnik skierowany jest do właścicieli firm,…

 • Jak oceniać ryzyko związane z cenami transferowymi?

  Ceny transferowe to ceny, jakie przedsiębiorstwa płacą sobie wzajemnie za towary, usługi i inne transakcje. Mają one istotne znaczenie dla wszystkich właścicieli firm, menadżerów, księgowych i osób zajmujących się finansami. W artykule omówimy ryzyko związane z cenami transferowymi oraz jak je oceniać. Przedstawimy różnice w cenach transferowych w świetle Międzynarodowego Porozumienia o Cenach Transferowych, omówimy…

Poczytaj Sobie Bloga dla Mężczyzn